Welkom op de digitale publicatie van de Jaarstukken 2023 van de gemeente Laarbeek.

Met de jaarstukken 2023 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de voorgenomen doelen in de begroting 2023.

Deze Jaarstukken zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2024.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2024 15:13:54 met de export van 07/05/2024 14:58:16